Om Ystad Hö och Halm

Ystad Hö och Halm startade hösten 2014 som ett samarbete mellan Bussjödals Stuteri och Konsult AB och MiVi Maskintjänst. Samarbetet baseras på den maskinpark samt personal som finns i de båda verksamheterna. Tillsammans kan vi erbjuda alla de tjänster som efterfrågas av hästägare, stallägare och även lantbrukare.

Bussjödals Stuteri AB grundades 2006 av Susanne Gertsson och Carl-Johan Andersson och sysslar som namnet antyder både med hästavel av Islandshästar samt konsultverksamhet.

MiVi Maskintjänst HB grundades hösten 2010 som ett examensarbete på Bollerup Lantbruksskola av Mikael Jönsson och Victor Lööw och erbjuder olika maskintjänster inom den agrara sektorn.